top banner image
 
 
 

Årsregnskab og selvangivelse

Hvad end du er en del af ledelsen i en virksomhed eller er selvstændig erhvervsdrivende, kan vi hos Azets Audit hjælpe dig med dit årsregnskab eller skatteregnskab.
 

A/S og ApS

I en virksomhed er ledelsen som bekendt ansvarlig for udarbejdelsen af virksomhedens årsregnskabet og for, at det er i overensstemmelse med de lovmæssige krav. Den del kan du trygt overlade til os. Vi sørger for, at årsregnskabet bliver klar til revisoren, hvis forpligtelse består i at foretage revision af årsregnskabet og danne sig en begrundet overbevisning om, hvorvidt kravene er opfyldt.

Hos Azets Audit bistår vi anpartsselskaber og aktieselskaber med vurdering af forretningsgange, arbejdshandlinger vedrørende råbalancen, arbejdshandlinger vedrørende resultatopgørelse og balance samt helhedsbedømmelse og regnskabsanalyse.

Selvstændig erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende (enkeltmandsfirmaer og interessentskaber) er du ikke forpligtet til at opstille et årsregnskab efter Årsregnskabsloven. I stedet kan du opstille et skatteregnskab, som kan benyttes direkte til selvangivelsen. Hos Azets Audit tager vi aktivt stilling til, hvilken skattemæssig ordning, der tjener dig bedst, og bistår dig i udarbejdelsen af såvel årsregnskab som skatteregnskab.

Azets Audit kan assistere med udarbejdelse af de nødvendige opgørelser til brug for virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, og vi vil samtidige sørge for optimering af dine skattebetalinger. På den måde sikrer vi, at du lever op til gældende skattelovgivning og ikke betaler mere i SKAT end højest nødvendig.

Selvangivelse

Selvangivelsen har til formål at oplyse SKAT om dine indtægter og udgifter for året, der er gået. Alle dine indtægter, udgifter, fradrag og lignende skal medtages i din selvangivelse, hvorved det er muligt at udregne, hvor meget du enten skylder SKAT eller hvor meget, du skal have tilbage.

Hvis du ejer udlejningsejendomme eller solceller, har forskudt regnskabsår, eller driver virksomhed eller selskab, skal du udfylde en såkaldt udvidet selvangivelse om dine aktiviteter ud over den almindelige selvangivelse.

Hos Azets Audit har vi gennem mange års erfaring inden for skatterådgivning opbygget et indgående kendskab til dansk skattelovgivning, og vi er således specialister i såvel almindelige som udvidede selvangivelser. Vi tilbyder derfor at lave din selvangivelse for dig, så du i stedet kan fokusere på at udføre og udvikle din virksomheds kerneforretning.

Ønsker du mere information?

Udfyld venligst formularen til højre, og så kontakter vi dig hurtigst muligt. Du er også altid velkommen til at kontakte os på:

Tlf. 70 232 232

Ja, vær venlig at håndtere min anmodning. Jeg accepterer, at Azets modtager og gemmer mine kontaktoplysninger i overensstemmelse med Privacy Statement

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes nyhedsbrevet fra Azets. Jeg kan til enhver tid afmelde mig igen.